ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මාර්ට් (දිස්ත්‍රික් 5)

market01

සංවර්ධනය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක සංකල්පය තරයේ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මාර්ට් දිස්ත්‍රික්කය 5 යනු යීව් මහ නගර සභා කමිටුවේ සහ යිව් රජයේ මූලික ව්‍යාපෘතිය වන අතර ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නගරයක් ලෙස යිව් ඉදිකිරීම පුළුල් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යයි. ජාත්යන්තර වෙළඳ මාර්ට් දිස්ත්රික්කය 5 හි 266.2 Mu සහ වර්ග මීටර් 640,000 ක භූමි ප්රදේශයක පිහිටා ඇති අතර එහි මුළු ආයෝජනය යුවාන් බිලියන 1.42 කි. ඇතුළත කුටි 7,000 කට වඩා තිබේ. මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ කර්මාන්ත ආනයනික නිෂ්පාදන, ඇඳ ඇතිරිලි, රෙදිපිළි, ගෙතෙන අමුද්‍රව්‍ය සහ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සහ උපාංග ආදිය ආවරණය කරයි. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මාර්ට් දිස්ත්‍රික්කය 5 වර්තමාන ජාත්‍යන්තර මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානවල සැලසුම් වලින් අදහස් ලබාගෙන ඊ-ව්‍යාපාර පද්ධතිය සමඟ සන්නද්ධ වේ. , බුද්ධිමත් ආරක්ෂණ පද්ධතිය, සැපයුම් බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය, මූල්‍ය සේවා පද්ධතිය, මධ්‍යම වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර, විශාල විදුලි තිර, බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාල පද්ධතිය, දත්ත මධ්‍යස්ථානය, උස් වූ මංතීරුව, විශාල වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානය, වර්ෂාපතන ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතිය සහ ස්වයංක්‍රීය ස්කයිලයිට් වහල ආදිය. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මාර්ට් දිස්ත්‍රික්කය 5 සාප්පු සවාරි, සංචාරක හා විවේකය ඒකාබද්ධ කරන ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර නවීකරණය හා ජාත්‍යන්තරකරණයේ ඉහළම තොග වෙළෙඳපොළකි.

නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සමඟ වෙළඳපල සිතියම්

market01

මහල

කර්මාන්ත

එෆ් 1

මේස්

එෆ් 2

දෛනික පරිභෝජනය

තොප්පි

අත්වැසුම්

එෆ් 3

තුවා

ලොම් නූල්

බෙල්ල

ලේස්

මැහුම් නූල් සහ පටි

එෆ් 4

ස්කාර්ෆ්

පටි

බ්‍රා සහ යට ඇඳුම්

මහල

කර්මාන්ත